Základný princíp pokročilej

MIND CONTROL

- rezonancia

 

 

Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007, (str.:15)

 

Celá fyzikálna matéria pozostáva na jej najnižšej atomárnej a subatomárnej úrovni z pohybujúcich sa systémov. Všetky živé stvorenia pozostávajú z rovnakých základných elementov a „stavebných kameňov“, ale v ich jedinečnom spojení majú svoj individuálny „odtlačok prsta“ vo forme rezonančnej frekvencie. Ak sa stretne substancia (častica) kmitajúca prirodzeným počtom kmitov s nejakými inými zdrojmi energie ktoré kmitajú presne tým istým počtom kmitov, (nastáva rezonancia) a dôjde k výmene energie (informácií) a následnej biologickej reakcií. Takto sa dá vysvetliť princíp týchto nových technológií, kde sú ľudia ožiarení určitou formou energie.

 

 

Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007, (str.:171-172)

 

Každý rezonančný systém, na ktorý sa dajú v pulznej forme namodulovať rezonančné frekvencie ľudského tela (vrátane rádia, televízie, napäťových vedení, počítačových sietí, bezdrôtových systémov, magnetického poľa zeme a každého iného systému na prenos energie) je možné použiť na prenos informácií za účelom vyvolania reakcií v tele a mozgu človeka. Toto je princíp aj pre všetky Mind Control techniky. „Alebo ako hovoril Dr. Reijo Mäkäla, všetko sa točí okolo rezonancie teda okolo určitej harmónie medzi vysielačom a prijímačom.

Je to ako naladenie rozhlasového vysielača na daný prijímač. Iba keď sa nachádzajú vysielač a prijímač v rezonancií, je možné rozhlasovú stanicu aj počuť. Toto platí aj v prípade všetkých častí ľudského tela – začínajúc pri orgánoch, bunkách, molekulách, atómoch až po jadro toho, čo je človek na jeho energetickej úrovni. Možnosť manipulácie človeka týmito technológiami má veľmi vážne konzekvencie.