Sťažnosť slovenskej obete (č. 36765/04) na Európsky súd pre ľudské práva tu .