MIND CONTROL

 Spôsoby zasahovania do myslenia ľudí,

 ciele a metódy

 

 

Versklavte Gehirne, Heiner Gehring, 2006, Kopp Verlag (str.: 9)

 

V 21 storočí by sa mohlo dostať vedomie a správanie ľudí pomocou technických prostriedkov a prostriedkov propagandy takmer dokonale pod kontrolu štátnych alebo bezpečnostných zložiek. Výskum týchto prostriedkov úspešne beží už 50 rokov. Rovnako úspešne sú vládou a bezpečnostnými zložkami testované výsledky týchto výskumov. Ak sa tento vývoj  nezastaví, hrozí ľudstvu nový druh zotročenia, ktorý sa vyznačuje dvoma znakmi.

Za prvé ide o psychické zotročenie. Nové technické prostriedky a prostriedky propagandy nevyvolávajú žiadne fyzické nútenie, ale kontrolujú vedomie a ovplyvňujú správanie ľudí zásahom do ich myslenia a mozgov.

Za druhé je to ovplyvňovanie a kontrola nanajvýš šikovná a skrytá: Postihnutí vôbec nepozorujú, že sú kontrolovaní a ovplyvňovaní.

 

 

Versklavte Gehirne, Heiner Gehring, 2006, Kopp Verlag (str.: 14)

 

Spôsoby zasahovania do myslenia ľudí

Riadenie a kontrola ľudí prebieha v súčasnosti podľa Scheflin & Opton (1978) troma spôsobmi:

1)     Kontrola príjmu

2)     Kontrola výdaja

3)     Dispozičná kontrola

 

1)     Kontrola príjmu – je kontrola všetkých podnetov, ktoré človek prijíma od svojho okolia. Siaha od kompletného odstavenia všetkých podnetov z okolia /skúmané v projekte napr. MK ULTRA/ až po subtílne podkladanie nie celkom pravdivých informácií /napr. v TV/). Je to najdôležitejšia kontrola. Určuje zväčša, čo sa ľudia učia, vedia, rozmýšľajú a robia. Obľúbenou metódou je tu zadržiavanie nepohodlných informácií.

Druhým extrémom je presýtenie bezvýznamnými informáciami (Infowar, 1995), čo zapríčiní u väčšiny ľudí informačný kolaps. Tento znemožní ľuďom rozlišovať podstatné od nepodstatného.

Dr. Solntsev pomenoval tento fenomén „hlukom informácií“. Tento spočíva v tom, že medzi vybranou osobou resp. skupinou ľudí je vybudovaný „vonkajší ochranný štít“. Princíp je podľa neho v tom, že vybraná osoba (resp. skupina ľudí) sa „zasype“ informáciami, tak že táto viac nereaguje na vonkajšie podnety alebo stimuly. Preťaženie slúži na destabilizáciu robenia úsudku a tým sa dá ľahšie dosiahnuť zmena správania. (Dr. Solntsev)

 

2)     Kontrola výdaja – riadenie toho, čo a akým spôsobom smú ľudia hovoriť, robiť a myslieť (Scheflin 1978). Patria sem zákony, zákazy, určenia, zbieranie údajov atď..

 Mnohí si myslia: „nech si zbierajú o mne informácie, ja predsa nemám čo skrývať“. Pri tomto zbieraní informácií nejde ale o to, nájsť niečo nedovolené. Kontrola vedomia a správania sú možné len vtedy, ak sú tí čo ju chcú robiť informovaní o myšlienkach a chovaní ľudí. A toto riadenie a ovládanie sa týka všetkých či niečo skrývajú alebo nie.

 

V knihe Bewusstseins- und Gedankenkontrolle píše Nick Begich na túto tému nasledovné: Argumenty typu „..ak nemáte čo skrývať potom sa Vás to netýka a môže vám to byť jedno. Toto všetko je len pre vašu vlastnú bezpečnosť a vašu ochranu “, sú používané skoro všetkými potláčajúcimi systémami ako zámienka na preniknutie do privátnej sféry ľudí. Obava a strach sú zneužívané na oslobodenie systému od zákonov a civilnej guráže.

 

Iným spôsobom tohto druhu kontroly je priame riadenie ľudí. (bez „obchádzky“ cez zákony a zákazy. Toto priame ovplyvňovanie sa dá robiť chemicko-biologicky prostredníctvom drog, psychologicky podprahovým ovplyvňovaním a technickými prostriedkami prostredníctvom nízkofrekvenčných vĺn alebo elektromagnetických polí.

 

3)     Dispozičná kontrolavyužíva to, že veľa ľudí si robí svoj obraz na základe toho čo používajú, majú, ovládajú alebo konzumujú. Imidž vybraných skupín povolaní sa dá takto cielene pozdvihnúť alebo poškodiť a tým rozbiť ich vlastný obraz s cieľom urobiť ich ovládateľnejšími.

 

Tieto tri spôsoby zásahu do myslenia a chovania ľudí sú v angličtine označované ako MIND CONTROL.

 

 

MIND CONTROL

Ciele a metódy,

 

 

 

Mind Control a veda

„Niektorí sociológovia spozorovali,  že medzičasom je možné ľudí manipulovať tak, že si bez protestov nechajú obmedzovať svoju slobodu“ (Scheflin, Opton, 1978, s.11)

 

 

Versklavte Gehirne, Heiner Gehring, 2006, Kopp Verlag (str.:19)

 

Cieľom Mind Control je iba jedno: „Mastery“ – ovládanie človeka. (psychológ Russell N. Cassel, 1974)

 

 

Versklavte Gehirne, Heiner Gehring, 2006, Kopp Verlag (str.:21)

 

V jednom liste, ktorý bol pôvodne určený len pre US-Kongres sa vyjadril Prof. Delgado už v roku 1974 pomerne otvorene k čomu je on ale aj ďalší vedci odhodlaní: „Potrebujeme jeden psychotechnický program na politickú kontrolu v našej spoločnosti. Cieľom je fyzická kontrola myšlienok. Každý kto sa potom bude odlišovať od určených noriem bude môcť byť operatívne okyptený (v originálnom texte je to naozaj „surgery muliliated“-pozn.) Ľudia nemajú žiadne právo voľne rozvíjať svojho ducha. Tento druh slobody je ale veľmi príťažlivý. Preto musíme ducha elektronicky kontrolovať“ (Congressional Record, No. 26, Vol. 117, 1974, February 24).   Je vám jasné, o čo tu ide?

 

 

 

Versklavte Gehirne, Heiner Gehring, 2006, Kopp Verlag

 

Mind Control metódy – všeobecné rozdelenie:

 

1)     Ovplyvňovanie prostredníctvom propagandy a masmédií

2)     Podprahové správy (Podprahové vnímanie - nie vedomé registrovanie podnetov z okolia a ich pôsobenie na človeka. Tieto podnety môžu byť zvuky, obrázky, písmo alebo reč. Ak sú tieto podnety „vmiešané“ v nízkej intenzite alebo v krátkom trvaní do filmu alebo hudby potom vzniká podprahový podnet.)

3)     Metódy Klasická Mind Control

            - vymývanie mozgu

            - úplné odobratie vonkajších podnetov

            - elektrošoky

            - drogy

            - priame zásahy do mozgu -  psychochirurgia

                                                               -  lobotómia

     4)  Pokročilá Mind Control prostredníctvom elektromagnetických polí

     5)  Diaľkové ovládanie ľudí prostredníctvom implantátov