Pokročilá

MIND CONTROL

a mobilná sieť GSM

 

 

Vedci prírodných vied Grazyna Fosar a Franz Bludorf  opísali možnosť diaľkového ovplyvňovania ľudí prostredníctvom sieťe GSM - 900 MHz v roku 2004 v ich knihe „Im Netz der Frequenzen“ str.: 57, („V sieti frekvencií“).  

 

Hlavné body ich vedeckej činnosti sú post-kvantová fyzika vedomia a zaťažovanie životného prostredia elektromagnetickým žiarením.

 

„V oblastí vysokých frekvencií elektromagnetického spektra existuje možnosť vzájomného pôsobenia resp. rezonancie ľudského tela a elektromagnetického žiarenia. Toto vzájomné pôsobenie - rezonancia sa neodohráva/nenastáva (iba) s našim mozgom ale uskutočňuje sa (aj) hlboko vo vnútri každej bunky priamo v našej dedičnej hmote – DNA. DNA (Desoxyribonucleic Acid = Desoxyribonuclein – kyselina) je organická molekula, ktorú obsahuje jadro každej bunky nášho tela. Je nosičom genetického kódu. Taktiež sa v nej tvoria všetky gény, ktoré sú zodpovedné za stavbu nášho tela. Dlhý čas sa vedci domnievali, že toto by bolo možné výlučne na biochemickej báze. DNA tvorí obrovské dvojité vlákno z Basenu, v ktorom je zakódovaná naša dedičná informácia.

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

Pomocou DNA sa môžu tvoriť vo vnútri bunky bielkoviny.

Medzičasom sa ale vie, že DNA je vďaka tvaru otočeného „Doppelhelixu“ (slučky) ideálna anténa. Ak by sa toto DNA vlákno rozložilo do jednej línie, bolo by dlhé približne dva metre. Z toho je možné ľahko vypočítať pomocou vlnovej rovnice rezonančnú frekvenciu našej DNA.

Naša DNA má rezonančnú frekvenciu, ktorá leží v spodnom pásme mikrovĺn elektromagnetického spektra.

Ale čo viac, DNA je prirodzene schopná rezonancie tiež so všetkými hornými osciláciami (násobkami) frekvencie 150 MHz. Presne na frekvencií 900 MHz vysiela mobilný operátor T-Mobile (Deutsche Telekom).

Ostatní operátori vysielajú tiež na frekvenciách, ktoré umožňujú rezonanciu s našou DNA. Túto skutočnosť potvrdzujú aj experimenty nemeckého bio-fyzika Fritza-Alberta Poppa. Ešte precíznejšie bola táto oblasť preskúmaná interdisciplinárnou skupinou na akadémií vied v Moskve pod vedením biológa Pjotra P. Garjajeva.

Obrovská výhoda -  takmer neobmedzená dosažiteľnosť.