Pokročilá

MIND CONTROL

vyberanie informácií z pamäte

 

 

Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007, (str.:35)

N.Anisimov z Moskovského Anti-Psychotronik centra poukazuje na to, že psychotronické zbrane sa dajú použiť na „vybranie“ časti informácií uložených v mozgu človeka a ich prevedenie do počítača, kde je možné ich spracovať a použiť na kontrolu vybranej osoby. Takto modifikovaná informácia je potom opäť „vsadená“ do mozgu dotyčnej osoby tak, že táto si myslí, že ide o jej vlastné informácie. Týmito systémami sa dajú vyvolať halucinácie, choroby, mutácie buniek, spôsobiť „zombifikovanie“ alebo aj smrť. U týchto technológii sú nasadzované VHF generátory roentgenové žiarenie, ultrazvuk a rádiové vlny.

 

Ruský major I.Chernishev popisuje vo vojenskom časopise Orienter (február 1997), ako sú takéto Psi-zbrane všade na svete vyvíjané. Spomenul nasledovné typy zbraní:

         výkonový psychotronický generátor, ktorý vyrába silné elektromagnetické žiarenie, ktoré je možné prenášať cez telefónne vedenia, rádiové a televízne siete, rúrové vedenia atď.. Prostredníctvom týchto signálov je možné manipulovať tých, ktorý sú v kontakte.

         Generátor signálov pracujúci v pásme 10-150 Hz, ktorý vyrába infrazvukové kmity. Generátor je pre všetko živočíšne zničujúci, ak „pracuje“  v pásme 10 Hz – 20 Hz.

         Generátor nervového systému – je konštruovaný tak aby ochromil nervový systém človeka tzv. „insektami“.

         V Japonsku boli vyvinuté kazety so subliminálmi, ktoré umožňujú „preložiť“ hudbu vzormi hlasov ležiacimi v ultranízkom frekvenčnom pásme. Tieto vzory sú vnímané podvedomím. Rusi tvrdia, že používajú podobné počítačom programované „bomby“, na liečenie závislosti od alkoholu a fajčenia.

         U „25-rastrového efektu“ ide o techniku, pri ktorej každý 25 raster filmu alebo videa obsahuje správu, ktorá je vnímaná len podvedomím a tak dochádza k jeho ovplyvneniu.

 

Tieto informácie, ktoré sú len špička ľadovca majú ukázať ako ďaleko je technológia vyvinutá a ktorým smerom sa uberá. Nejedná sa pritom o žiadne špekulácie ale fakty, zverejnené vojenskými a akademickými vedcami z celého sveta.