Cieľ MIND CONTROL:

kontrola ľudí

 

 

Cieľom Mind Control je iba jedno: „Mastery“ – ovládanie človeka. (psychológ Russell N. Cassel, 1974)

 

Kontrola ľudí bezpečnostnými zložkami

Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007 (str.103)

Skutočné pokusy dokázali, že je možné elektrickou stimuláciou mozgu indukovať vnemy, city, priania, nápady a celý rad psychologických fenoménov a taktiež ich aj meniť. Týmito skutočnosťami je postavený klasický filozofický systém, ktorý vychádza z toho, že duch sa nedá skúmať, na hlavu. (Physical Contol of the Mind, Jose Delgado, 1969). Etické úvahy sa nezmenili ale zmenila sa pozícia bezpečnostných zložiek v súvislosti z etikou a to takou mierou, aké úspechy v oblasti vývoja týchto technológií dosiahli.

 

Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007 (str.:102)

Plánovači bezpečnostných zložiek a justícia sa usilujú udržať použitie týchto technológií v tajnosti, aby mohli ľudí kontrolovať .

 

 

Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007, (str.102)

“Bezpečnostné zložky majú k dispozícií nový typ zbraní, ktoré pracujú na báze elektromagnetických polí. C3I-doktrína (Command, Control, Communitacion and Information = rozkaz, kontrola, komunikácia a informácia) je uplatňovaná v stále väčšej miere. Zdá sa byť možným, že bezpečnostné zložky môžu dokonale kontrolovať vedomie civilného obyvateľstva. (Summary of the Results, US EPA, Vol 2, 402-R-95-011, Marec 1995). Výber civilného obyvateľstva za cieľ vojenských a bezpečnostných operácií sa dá považovať za významný rozdiel v porovnaní s ich doterajšími úlohami/funkciou.