Kontrola ľudí -

technológie sledovania ľudí

 

V minulých rokoch bola sledovacia technika razantne vyvinutá dopredu. Medzičasom je možné ľudí lokalizovať na stále väčšie vzdialenosti a tiež v dave ľudí. Toto bolo predtým možné len za pomoci implantátov, ktoré fungovali ako vysielače. Zatiaľ čo sú dnes implantáty resp. čípy stále viac vyzdvihované  ako pohodlné rozpoznávacie prostriedky a prostriedky na ukladanie informácií, dá sa považovať táto technológia na lokalizáciu ľudí už za zastaralú. Dnes je možné ľudí lokalizovať na základe ich individuálnych biologických vlastností („biological fingerprint"). Všetky životné procesy sú spojené s elektromagnetickým fenoménom. Sám človek je individuálny prijímač. (Ide len o to, poznať jeho jedinečnú individuálnu rezonančnú frekvenciu. 

 

Takáto moderná lokalizácia je biologickým predpokladom aj pre kriminálne ožarovanie pohybujúcich sa a vzdialených „ cieľov " -  obetí.

 

Kým verejnosť diskutuje a premýšľa o ochrane privátnej sféry ešte v rovine odpočúvania, „dozreli" už technológie - „MIND CONTROL", ktoré privátnu sféru úplne ničia. Strašné na tejto sledovacej technike je, že môže byť nasadená zo vzdialenosti, anonymne a ťažko dokázateľne. Nie je pritom potrebné zabudovávať žiadne  „ploštice" alebo napájať sa na vedenia.

http://groups.google.de/group/archive_news/browse_thread/thread/3649a4076ef130cd?hl=en