Projekty

klasickej

MIND CONTROL v USA

      

   

Versklavte Gehirne, Heiner Gehring, 2006, Kopp Verlag, (str.: 96)

 

Nezabúdajte, že za každým uvedeným projektom sú tucty ak nie stovky unesených, obmedzovaných a týraných ľudí. Tiež sa môžu zdať niektoré ciele a použité prostriedky projektov priveľmi neohľaduplné na to, aby mohli byť pravdivé. Projekty je však jednoznačne možné potvrdiť vládnymi dokumentmi a spismi zo súdnych procesov.

Na základe úradných dokumentov z USA sú dokázateľné nasledovné projekty:

 

Projekt  ARTICHOKE resp. projekt BLUEBIRD

Zodpovedný: CIA

Začiatok: 1951

Účel: Skúmanie údajného vymývania mozgov v komunistických štátoch

Prostriedky: Vymývanie mozgov, odstránenie vonkajších podnetov

 

Projekt ATMORE STATE PRISON, Alabama

Zodpovedný: Law Enforcemant Assistant Administration

Začiatok: 1980

Účel: Programovanie správania

Prostriedky: psychochirurgia, lobotómia u politicky aktívnych ľudí farebnej pokožky(!)

 

Projekt: BIG CITY 

Zodpovedný: CIA

Začiatok: začiatkom 1950 tých rokov

Účel: Skúmanie pôsobenia plynov a drog na správanie

Prostriedky: Drogy a uvoľňovanie plynov v metre, autách a verejných parkoch (Podľa jedného interného memoranda CIA z roku 1957 bolo u tohto projektu nutné dávať zvlášť pozor na to, aby sa verejnosť nič nedozvedela o strojcoch týchto plánov a akcií)

 

Projekt  CHAPTER

Zodpovedný: US Navy

Začiatok: 1947

Účel: Programovanie správania

Prostriedky: Drogy

 

Projekt  CHATTER

Zodpovedný: US Navy, CIA

Začiatok: 1953

Účel: Programovanie správania

Prostriedky: Hypnóza, lieky

 

 

Projekt  CHICKWIT

Zodpovedný: CIA

Začiatok: 1965

Účel: Zbieranie informácií o novodobých drogách z celého sveta

 

Projekt  MIND BENDER

Zodpovedný: CIA

Začiatok: 1966

Účel: Programovanie na atentátnika

Prostriedky: Drogy, hypnóza

(tento projekt bol prevedený v Mexiko City)

 

Projekt  MKULTRA

Zodpovedný: CIA a Dr. Cameron

Začiatok: 1953

Účel: Programovanie správania

Prostriedky: Drogy, elektrošoky

(MKULTRA bola prevedená čiastočne v Kanade)

 

Projekt  MKULTRA podprojekt 3

Zodpovedný: CIA

Začiatok: 1953

Účel: Skúšanie  LSD v súkromných bytoch

Prostriedky: Drogy

(str.: 101)

(Skoro celý projekt MKULTRA bol prevádzaný na ľuďoch. Aby sa zabezpečil potrebný ľudský skúšobný materiál, boli  unášaní ľudia, ktorých nikto nehľadal, teda osoby bez trvalého bydliska alebo príbuzných. Po ukončení výskumu boli skrývané pokusné osoby alebo na psychiatrií alebo najnovšie vysadené jednoducho na ulici. Toto znie asi úplne neuveriteľne a pre väčšinu ľudí je to nepredstaviteľné. Avšak o pravdivosti svedčia zverejnené vládne dokumenty (Martin Caul,1995), výpovede obetí (Collins, 1998) a tiež výsledky skúmaní nezávislých vedcov (Weinstein, 1998; Cannon, 1993), ktoré vyvracajú všetky pochybnosti. Únosy potvrdila minimálne u tohto projektu aj sama CIA (Collins, 1988)! Aj kanadský psychológ Dr. Cameron, jeden z hlavných aktérov MKULTRA nepopiera, že používal ľudí na pokusy.

 

Projekt  MONARCH

Zodpovedný: CIA

Začiatok: začiatkom 1960 tých rokov

Účel: Programovanie správania

Prostriedky: Drogy a satanistické rituály (!)

(Existencia tohto projektu bola potvrdená Williamom Colbym – riaditeľom CIA)

 

Versklavte Gehirne, Heiner Gehring, 2006, Kopp Verlag (str.: 137)

Obete projektu „MONARCH

S informáciami od Mind Control  „insiderov“ alebo obetí je treba sa podrobnejšie oboznámiť. Veľa z týchto informácií sú v mnohých amerických knihách bez hlbšieho preskúmania hneď brané ako dôkaz pre hanebné činy vlády. Avšak dosť z týchto správ/príbehov obsahuje okrem iného aj znaky paranoje. Kto má (podobne ako autor tejto knihy) skúsenosti s psychiatrickými  pacientmi trpiacimi schizofréniou, počul už častejšie príbehy podobné príbehom údajných obetí projektu Monarch. Nie je preto bohužiaľ možné, považovať správy obetí bez bližšieho preskúmania za spoľahlivý zdroj.

Pre skeptikov je to zámienka, brať všetky správy/príbehy obetí za výmysel.

Avšak ani jednoznačné odsudzovanie ani „pričasto s vášňou čítané knihy“ skutočných alebo údajných obetí nepomáhajú tak veľmi potrebnej osvete o Mind Control.

Bolo by veľkou chybou považovať všetky správy/informácie/príbehy obetí projektu Monarch za výplod chorej fantázie. Koniec koncov projekt Monarch a tým nespochybniteľne aj ľudia, ktorí slúžili ako pokusné králiky, existovali.

Vžite sa prosím do kože osoby – skutočnej obete projektu Monarch, ktorá je vo všetkej jej núdzi  považovaná a je s ňou zaobchádzané ako s bláznom. V USA sú prípady Mind Control experimentov už odborne posudzované a obetiam je poskytovaná psychologická pomoc. 

 

 

 

Projekt  ORION

Zodpovedný: CIA

Začiatok: 1958

Účel: Programovanie správania

Prostriedky: Drogy, hypnóza

 

Projekt SPELLBINDER

Zodpovedný: Riaditeľ CIA

Začiatok: 1966

Účel: Programovanie na atentátnika

Prostriedky: Drogy, hypnóza

 

Projekt NSA

Zodpovedný: NSA

Začiatok: ?

Účel: Hromadné pokusy s liekmi

Prostriedky: Lieky sa dávkovali do systémov zásobovania vodou vo verejných budovách

 

(Zdroje pre uvedenie úradných dokumentov pre tieto projekty: Young Wilson, 1958; Human drug testing by the CIA, 1977; Scheflin Opton, 1978; Cannon, 1993; Martin Caul, 1995; John StClair Akwei vs. National Security Agency, 1996; Patton, 1996; Victorian, 1996)