Pokročilá

MIND CONTROL

odčítanie očnej aktivity človeka

 

 

Zdroj: ORF

Odčítanie očnej aktivity človeka

 

Na adrese  http://science.orf.at/science/news/153685     sa dá prečítať správa vedeckej redakcie ORF o japonských vedcoch, ktorým sa podarilo, elektronicky rekonštruovať  vizuálne obrázky pri aktivite ľudského mozgu. (pozri obsah modrého obdĺžnika na obr. h.u. stránky). Týmto sa stalo takzvané „čítanie myšlienok“ technickou realitou.

 

Na internetovej stránke ATR International, Computational Neuroscience Laboratories (ATR CNS), oddelenia pre kognitívne neurologické vedy (DCN), Kyoto, Japan, je popísaný predstupeň tejto technológie, pomocou ktorej sa dajú odčítať vizuálne obsahy mozgu ľudí. V nasledovnom príklade je pomocou „functional Magnetic Resonance Imaging“ (fMRI) zachytené, aký nástroj (nožnice, kladivo, kefa, hrebeň, nožík, lyžica, vidlička, pero...)  práve skúšobná osoba používa (modré) alebo či si používanie tohto nástroja iba predstavuje (červená). Odčítavanie skutočne používaných nástrojov (modré) alebo iba predstáv t.j., aký nástroj má skúšobná osoba v pláne v danom momente použiť (červené) pomocou FMRI.

 http://science.orf.at/science/news/153685

 

 

 

Nick Begich, Bewusstseins- und Gedankenkontrolle, Michaels Verlag 2007, (str.:123)

 

V “jednej neobyčajnej ukážke sa podarilo vedcom z oblasti neurológie urobiť videozáznam  toho čo videla mačka, ktorej boli voperované do mozgu elektródy. Ak človek rozumie ako mozog kóduje informácie, potom sa dajú nahradiť časti nervového systému technickými prístrojmi” povedal. (A Cat s Eye Marvel, Leander Kahney, Wired news, 7.10.1999)

 

 

vid. aj:

11/2009 -

 

Psychic computer shows your thoughts on screen

 

http://www.timesonline.co.uk/tol/news/science/living/article6898177.ece