Klasická MIND CONTROL

 

 

Versklavte Gehirne, Heiner Gehring, 2006, Kopp Verlag

 

Klasická Mind Control

Metódy klasickej MIND CONTROL pôsobia priamo na jednotlivca. Tieto metódy sa volajú klasické preto, lebo sú používané už od nepamäti na zlomenie vôle ľudí. Tieto techniky sa nedajú použiť masovo.

 

 

Metódy klasickej Mind Control

„Zaoberáme sa s výskumom a vývojom chemických, biologických a rádiologických prostriedkov na skryté riadenie ľudského správania”. (Interim Report of the Presidential Advisory committe on Human Experiments, 1994)

 

 

Metódy

         vymývanie mozgu

         úplné odobratie vonkajších podnetov (o.i. izolácia)

         elektrošoky

         drogy

         priame zásahy do mozgu -  psychochirurgia

                                                         -  lobotómia